Uwagi Konfederacji Lewiatan w sprawie Komunikatu Komisji Europejskiej „Strategia jednolitego rynku cyfrowego dla Europy”

  • Interact
W związku z wydaniem przez Komisję Europejską Komunikatu „Strategia jednolitego rynku cyfrowego dla Europy”, Konfederacja Lewiatan przedstawia uwagi przedsiębiorców do przedstawionych w Komunikacie kwestii. Poniższe komentarze uzupełniają poglądy przedstawione w Stanowisku Konfederacji Lewiatan z 16 lutego 2015 roku, na temat przyszłości Jednolitego Rynku Cyfrowego. Traktujemy jako uwagi wstępne przygotowane w związku z opracowywaniem stanowiska Rządu Polskiego do Komunikatu. Będą one przez nas uzupełniane na dalszych etapach prac.
Keywords: 
Digital Action Plan, Digital Economy, Digital Single Market, Copyright, Consumers Protection, New Technologies
Country of publication: 
Poland
File: 
Publication date: 
Wednesday, May 27, 2015
Number of pages: 
9
Title Original Language: 
Uwagi Konfederacji Lewiatan w sprawie Komunikatu Komisji Europejskiej „Strategia jednolitego rynku cyfrowego dla Europy”
Abstract Original Language: 
W związku z wydaniem przez Komisję Europejską Komunikatu „Strategia jednolitego rynku cyfrowego dla Europy”, Konfederacja Lewiatan przedstawia uwagi przedsiębiorców do przedstawionych w Komunikacie kwestii. Poniższe komentarze uzupełniają poglądy przedstawione w Stanowisku Konfederacji Lewiatan z 16 lutego 2015 roku, na temat przyszłości Jednolitego Rynku Cyfrowego. Traktujemy jako uwagi wstępne przygotowane w związku z opracowywaniem stanowiska Rządu Polskiego do Komunikatu. Będą one przez nas uzupełniane na dalszych etapach prac.
File Original Language: